Vårt uppdrag
 Ledning
 Verksamhetspolicy
 Länkar
 Sortiment
 Blanketter

 

Textändring


  Hjälpmedelscentrum
  östra Skåne
  Kabelvägen 17
  291 62 Kristianstad
  Telnr: 044-13 42 45
  Fax: 044-12 37 04
  E-post:hjalpmedelscentrum@kristianstad.se

Blanketter (klicka på de blå länkarna)

En del av nedanstående blanketter är ifyllningsbara på datorn. Fyll i dem, skriv ut dem och faxa sedan till oss istället för att skriva för hand. Vissa handstilar är väldigt svåra att tolka.
Svårtydda blanketter i faxen vänds tillbaka!


Anmälan sitt-team (läs även nedan information inför sitteam)

Information inför sitteam

Blankett arbetsorder aktivitet

Blankett kundorder

Rekondition-skrotblankett

Hämtorder


Hämtorder (Endast för ASIH)

Konsulenternas ansvars och profilområden

Avvikelseblankett

Blankett Konsultation Positioneringslarm Ep-larm

Blankett för utprovning av Ep-larm

Information om Ep-larm

Kognitiva hjälpmedel

Information/checklista inför utprovning av tid- och planeringshjälpmedel

Kognitivt stöd/tidsproblematik checklista

Uppföljning av kognitiva hjälpmedel

Utprovning av tyngdtäcken

Att tänka på vid utprovning av tyngdtäcken

Till dig som skall prova tyngdtäcke

Till dig som anhörig