Vårt uppdrag
 Ledning
 Verksamhetspolicy
 Länkar
 Sortiment
 Blanketter

 

Textändring


  Hjälpmedelscentrum
  östra Skåne
  Kabelvägen 17
  291 62 Kristianstad
  Telnr: 044-13 42 45
  Fax: 044-12 37 04
  E-post:hjalpmedelscentrum@kristianstad.se

Uppdrag

 

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne ska trygga de 10 samverkande kommunernas hjälpmedelsförsörjning på ett kostnadseffektivt sätt framför allt genom att recirkulera begagnade hjälpmedel. Våra kunder är de 10 samverkande kommunerna, dvs. den personal som varje kommun har utsett för att ta våra tjänster i bruk.

I uppdraget ingår att tillhandahålla funktioner för:

 • inköp
 • lagerhållning
 • teknisk service
 • rådgivning
 • utprovning
 • recirkulation
 • distribution
 • utbildning
 • information
 • IT-stöd
 • Miljövänlig kassation av hjälpmedel.

HÖS äger endast nyinköpta hjälpmedel tills de köps av en kommun, varje kommun ger därefter sina individmärkta hjälpmedel tills någon annan kommun köper dem. Varje individmärkt hjälpmedel är spårbart i verksamhetssystemet Sesam 2.

HÖS köper tillbaka tillbehör till de individmärkta hjälpmedlen när de returneras.